Kontaktinformation

För att säkerställa en säker köpupplevelse hos Corkpadel kan du här hitta information om hur vi samlar in data, hur denna används och hur din data behandlas. När du accepterar Corkpadels köpvillkor accepterar du även vår allmänna cookies och integritetspolicy. Vi gör allt för att säkerställa tydlig transparens.

1. Det är vi som är ansvariga - Kontaktalternativ här:

KORKPADEL
CVR nr: 41641924
Balticagade 7
8000 Aarhus C
jf@corkpadel.dk
+45 60 66 80 77

 

2. Syfte och rättslig grund för att behandla dina personuppgifter.

Som personuppgiftsansvarig jfr GDPR har vi följande behandlingsaktiviteter.

Vi återförsäljer inte personuppgifter och vidarebefordrar inte dina personuppgifter till andra, de är endast registrerade i vår kundkatalog. Du kan få din information raderad när som helst.
Så att du kan ingå avtal med Corkpadel vi behöver följande information:

Namn .
Adress.
Telefonnummer .
E-postadress


Vi registrerar dina personuppgifter i syfte att kunna leverera varorna till dig.

3. Lagring av personuppgifter


Personuppgifterna registreras hos CORKPADEL och lagras i upp till fem år, varefter uppgifterna raderas.
När personuppgifter samlas in via vår webbplats säkerställer vi att det alltid sker genom att ge ditt uttryckliga samtycke, så att du är informerad om exakt vilken information som samlas in och varför.

Direktören och de anställda för Corkpadel har tillgång till de uppgifter som registreras om dig.

Den personuppgiftsansvarige i Korkpaddel är: Jakob Fuglsang
Vi lagrar och överför inte kundinformation krypterad.
Som registrerat hos Corkpadel har du alltid rätt att invända mot registreringen. Du har även rätt att ta del av vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Dessa rättigheter har du enligt personuppgiftslagen och förfrågningar i samband med detta ska ställas till jf@corkpadel.dk.

4. Besök på hemsidan

Webbplatsen använder "cookies", det finns en textfil som sparas på din dator, mobil etc. motsvarande
med syftet att känna igen det, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta in annonser.
Småkakor
kan inte innehålla skadlig kod som t.ex virus.
(Du kan läsa mer i vår cookiepolicy)


5. Nyhetsbrev

Vi har ett nyhetsbrev som du kan anmäla dig till frivilligt – och du kan alltid avregistrera dig från detta igen.

Syftet med nyhetsbrevet är att skicka registrerade e-postmeddelanden med ny information från företaget, som kan handla om nytt innehåll på hemsidan, annonsering av våra tjänster.

Vi skickar endast e-post till dig om du har gett ditt aktiva samtycke till detta. Det kräver till en början att du anger din e-postadress som vi i efterhand skickar ett mejl till så att du kan bekräfta registreringen. På så sätt säkerställer vi att du faktiskt har anmält dig till nyhetsbrevet själv, d.v.s. aktivt samtycke.

Vår behörighet att behandla dina personuppgifter (d.v.s. e-postadressen) i samband med nyhetsbrevet kommer att vara dataskyddsförordningen, artikel 6, stycket. 1 bokstav a.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge du fortfarande är registrerad för nyhetsbrevet. Genom att avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet slutar vi även skicka detta till dig. Om vi ​​inte har skickat ett nyhetsbrev till dig på 1 år kommer ditt samtycke att upphöra att gälla till följd av vår passivitet.

Om du avregistrerar dig från nyhetsbrevet sparar vi ditt nu tidigare samtycke i 2 år efter att det senast användes på grund av preskriptionstid, jfr Konsumentombudsmannens Spamguide avsnitt 11.3. 

6. Dina rättigheter

Enligt dataskyddsreglerna har du registrerat ett antal rättigheter i förhållande till företagets behandling av personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

7. Behandlingssäkerhet

Vi håller behandlingen av personuppgifter säker genom att ha lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på plats.

Vi har gjort riskbedömningar av vår behandling av personuppgifter och har därefter infört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att öka behandlingssäkerheten.

En av våra viktigaste åtgärder är att hålla våra medarbetare uppdaterade om GDPR via löpande medvetenhetsutbildning, GDPR-kurs, samt genom att se över våra GDPR-rutiner med anställda.

8. Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av uppgifter om dig.

Om du vill utnyttja dina rättigheter, vänligen kontakta oss så att vi kan hjälpa dig med detta.

8.1. Rätt att se information (rätt till tillgång)

Du har rätt att få insyn i den information som vi behandlar om dig, samt en rad ytterligare information.

8.2. Rätt till rättelse (rättelse)

Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv rättade.

8.3. Rätt till radering

I särskilda fall har du rätt att få uppgifter om dig raderade innan tidpunkten för vår normala generella radering inträffar.

8.4. Rätt till begränsning av behandlingen

I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt att få behandlingen begränsad får vi i fortsättningen endast behandla informationen - förutom lagring - med ditt samtycke, eller i syfte att fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen . 

9. Klagomål till Dataskyddsmyndigheten

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar Datatilsynets kontaktuppgifter på www.datatilsynet.dk .

Vi rekommenderar generellt att du läser mer om GDPR så att du är uppdaterad om reglerna.

10. Åtkomstalternativ för dina personuppgifter

Du har alltid möjlighet att få information om vilka uppgifter vi har registrerat om dig.
Om du önskar få dessa måste du kontakta oss på jf@corkpadel.dk. Du kan alltid få felaktig information borttagen eller rättad.